Aanmelden

Muziek maken doe je samen...

Mensen de sterren van de hemel laten zingen?

Durf jij een inspirator te zijn?

Jouw passie voor muziek overdragen?

The world needs great teachers!!

Wat is jouw stijl?

You have a strong voice, and something to say?!?

Alles uit jezelf en anderen halen?

Wat sterk is uit innerlijke overtuiging, faalt nooit!

Privacy policy

Stichting BMEC verwerkt persoonsgegevens van relaties, studenten en medewerkers om haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs goed te kunnen vervullen. Stichting BMEC gaat zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag duidelijk zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?

 
Als je je hebt aangemeld voor een studiekeuze-activiteit van (een of meer) BMEC lessen, cursussen of programma's. Dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over het evenement. Bijvoorbeeld om je aanmelding voor een evenement te bevestigen en je het programma toe te sturen. We kunnen je ook vragen om het evenement na afloop te beoordelen. Met jouw oordeel proberen we onze studiekeuze-activiteiten steeds verder te verbeteren.


Als je kiest voor “houd mij op de hoogte” informeren we je daarna ook over andere BMEC activiteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over toelating, loting en/of aanmelding. Dit doen we op maat, passend bij jouw vooropleiding en aangegeven interesses. En altijd met het doel om jou te ondersteunen bij het maken van de juiste (studie) keuze!


Als je BMEC alumnus bent. Of als je je hebt aangemeld voor een BMEC Alumninetwerk of voor een activiteit/de nieuwsbrief van het BMEC professional netwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je - als je daarvoor toestemming hebt gegeven - op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema, gericht op kennisdeling en/of het vergroten van je carrièrekansen.


Als een organisatie een opdracht voor stage/afstuderen bij BMEC heeft aangemeld. Dan worden de organisatie- en contactpersoongegevens opgeslagen in ons relatiesysteem, om de opdrachten beschikbaar te kunnen stellen aan studenten van de betreffende BMEC opleidingen. 


Als je deelneemt aan een van de BMEC programma's. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor hoger onderwijs te voldoen. 


Als je met/bij BMEC werkt. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals uitbetaling, fiscale eisen, voor de uitvoering van het interne teambeleid van BMEC en voor de administratie.


In bijgaande (pdf) registers kun je zien welke persoonsgegevens Stichting BMEC opslaat en gebruikt:

 

 

 

Omgang met persoonsgegevens

Passende maatregelen

Stichting BMEC draagt zorg voor een goede beveiliging van persoonsgegevens door het treffen van passende technische- en organisatorische maatregelen. Wij maken gebruik van moderne technische IT-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld disk-encryption, en two-factor authentication.

Zorgvuldige omgang

Stichting BMEC zorgt voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Alleen gebruikers die specifiek bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens. Beveiliging van persoonsgegevens is binnen Stichting BMEC een blijvend punt van aandacht. Zo laten we ons regelmatig adviseren door IT specialisten met betrekking tot de beveiligingsrisico's.

Stichting BMEC verkoopt nooit persoonsgegevens aan andere partijen. Stichting BMEC verstrekt geen persoonsgegevens, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Uitgangspunt is ook dat gegevens niet op verzoek worden verstrekt, ook niet aan ouders van studenten, partners, etc.

Als Stichting BMEC bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners verlangt Stichting BMEC van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Constateer je een zwakke plek in de informatievoorziening? Meld het dan!
Ondanks de zorg voor de beveiliging van de informatievoorziening kan een zwakke plek voorkomen. Ook daar heeft Stichting BMEC een duidelijk proces voor ingericht. Iedereen, die een kwetsbaarheid constateert, wordt verzocht om dit direct bij Stichting BMEC te melden.

Personen op BMEC foto's en films

Tijdens Stichting BMEC events worden sfeerbeelden gemaakt. Deze gebruiken we op onze website en social media. Ontdek je een foto/film waar jij op staat en heb je dit liever niet? Laat het ons weten, dan regelen wij dat deze wordt verwijderd.  

BMEC website en cookies

Op bmec.nl maken we gebruik van cookies om de gebruikservaring op de website te verbeteren. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Cookies regelen bijvoorbeeld dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij via cookies zien hoe vaak pagina’s op onze site worden bekeken. Met deze gegevens proberen wij onze site verder te verbeteren. Voor deze (functionele) cookies is geen toestemming nodig. Wij maken geen gebruik van tracking cookies ten behoeve van advertenties van onszelf of van derden. 

 

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Heb je vragen over hoe Stichting BMEC met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je per e-mail contact opnemen. 


Jouw privacyrechten
Wil je gebruik maken van jouw privacyrechten om bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen? Neem dan contact op met:

BMEC Administratie

BMEC zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Muziek kent geen (leef)tijd.

Er zal dan ook altijd behoefte zijn aan inspirerende, toegewijde muziekdocenten voor iedereen, van jong tot oud, van beginnend tot ervaren. Muziek, vanuit het hart gespeeld, is altijd goed, ongeacht genre, of niveau. Wil jij mensen inspireren en helpen om op die manier tot zelfexpressie te komen, om hun eigen creativiteit te (her)vinden?

Jong geleerd....

Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat muziek maken een zeer sterk positieve invloed op de ontwikkeling van jonge mensen heeft. Iedereen wordt er beter van! Wil jij daar jouw steentje aan bijdragen? 

Muziek kent geen (leef)tijd.

BMEC werkt geheel genrevrij. Er bestaat geen voorkeur voor licht of klassiek, musical of pop, jazz of rock, etc. Muziek is voor iedereen, van jong tot oud, dus dient het onderwijs daar ook ruimte voor te bieden. Alle muziek, vanuit het hart gespeeld, is in onze ogen altijd goed, ongeacht genre, stijl of niveau. Als de liefde er maar is! 

Muziek geeft kleur aan het leven.

Hoe kleurrijker, hoe beter! Wat je voorkeuren ook zijn, alle stijlen en genres zijn welkom! We nodigen je uit om vooral je kleurrijke zelf te zijn; je bent dan altijd een verrijking voor iedereen om je heen. 

Zelfvertrouwen, durven staan voor wie je bent!

BMEC biedt een veilige omgeving waarin je je eigen talenten kunt ontdekken en ontplooien. Jij mag er zijn, en je mag gehoord en gezien worden! Muziek, vanuit het hart gespeeld, is altijd goed, ongeacht genre, of niveau. Ontdek hier op welke manier jij die omgeving ook voor anderen kunt creëren!