Privacy policy

Stichting BMEC gebruikt de persoonlijke gegevens van cursisten uitsluitend voor eigen doeleinden. Geen van deze gegevens zal worden verstrekt aan derden. Ook stelt BMEC alles in het werk om op een zodanige wijze met de gegevens van cursisten om te gaan, dat de veiligheid van deze gegevens niet in gevaar wordt gebracht. Stichting BMEC, ofwel BMEC, is een autonome particuliere instelling, gevestigd te Best