Aanmelden

Help! Mijn kind wil de muziek in….!

 

Over een persoonlijk Art Career Consult - voor ouders én hun artistieke kroost

En zo staat ineens de meimaand weer voor de deur. De eerste zomerse dagen dienen zich reeds aan, maar ook het nagelbijten, tandenknarsen en aanverwante dwangmatigheden die verband houden met het Centraal Schriftelijk Eindexamen. De laatste horde die nog genomen moet worden, en dan…. Dan lonkt er een nieuw begin! De eerste stappen op weg naar de verwezenlijking van misschien wel een reeds jarenlang gekoesterde droom, of juist van een wens die wellicht min of meer toevalligerwijs op het pad verschenen is. Hoe dan ook, als het diploma eenmaal binnen is, ligt de wereld open! Perspectieven als “business manager”, “ICT-programmeur”, of “fysiotherapeut” laten weinig aan duidelijkheid te wensen over, de verwachtingen omtrent de studies en beroepsbeoefening kunnen verhoudingsgewijs goed getoetst worden alvorens aan een studie te beginnen. Hoe anders is dit echter als duidelijk is geworden dat zoon-, of dochterlief toch echt serieus een carrière in de muziekindustrie overweegt...

 

HelpKindMuziek.jpg

Een kind dat met hart en ziel iets onderneemt, wordt daarin over het algemeen door ouders aangemoedigd en ondersteund. Het belang van het kunnen combineren van passie en werk, van datgene kunnen doen waar je hart ligt, is een groot goed geworden in de huidige maatschappij. Dat is natuurlijk mooi, maar het impliceert tegelijkertijd dat zelfredzaamheid, mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen van cruciaal belang zijn. Wanneer je immers iets met hart en ziel doet, maakt dat je in meerdere opzichten kwetsbaar. Het is precies deze kwetsbaarheid die aan de ene kant een voorwaarde is voor artistieke ontwikkeling, maar aan de andere kant ook juist heel belemmerend kan werken. Het kan daarom heel waardevol zijn om je vooraf heel goed te oriënteren op een mogelijk te volgen weg in de verwezenlijking van deze droom. Dit maakt ook de kans kleiner op het "verspillen" van kostbare studiejaren aan een traject dat niet blijkt te passen.

Er is vaak, en geheel begrijpelijk, de nodige twijfel. Er rijzen vragen: “Ben ik wel goed genoeg?” Heb ik wel voldoende talent?” “Hoe moet ik nu precies beter worden?” "Hoe geraak je binnen in deze ogenschijnlijk gesloten wereld?” "Welke mogelijkheden zijn er zoal qua opleiding?" "Wat moet je allemaal kunnen en weten om ergens bij een beroepsopleiding zoals bijvoorbeeld de Fontys Rockacademie, of een conservatorium elders in het land aangenomen te worden?" "Hoe kun je je daar het beste op voorbereiden?” "Welke beroepsperspectieven zijn er?” Vragen en twijfels die voor iedereen die zich inmiddels een plek in de muziekindustrie verworven heeft in meer of mindere mate herkenbaar zijn. De antwoorden op deze vragen zijn vaak grotendeels op basis van “trial and error” verworven en daardoor sterk verbonden aan de persoonlijke levensloop van artiesten in kwestie. Dat laat zich helaas moeilijk vertalen naar “branchecijfers” en “beroepsperspectieven” zoals die voor veel andere professies wel te vinden zijn. Dit maakt dat hardnekkige vooroordelen over “de muziekwereld” te pas en te onpas de kop op blijven steken. Onzekerheid over inkomen, ongunstige arbeidsvoorwaarden, en uiteindelijk een zeer geringe kans op succes worden vaak genoemd, ook al heeft men dat vaak slechts van “horen zeggen”. Wat dat “succes” bovendien precies inhoudt, blijft doorgaans nauwelijks uitgesproken. Is een “succesvolle carrière" een kwantitatief of een kwalitatief gegeven (being “number one” versus “being the only one”)? En hoe kunnen die zich tot elkaar verhouden in een artistieke loopbaan? Nu laten voorgaande vragen zich niet eventjes in een artikeltje beantwoorden, maar is er gelukkig wel een eenvoudig antwoord te geven op deze simpele, praktische vraag:

“Waar kan ik over al deze dingen meer duidelijkheid vinden?"

Dat kan namelijk bij mij! Meld je samen aan voor een persoonlijk Art Career Consult

Dan maken we een afspraak en kunnen er zaken opgehelderd worden!

Warme groet,

Emiel Scholsberg

Artistic research als brug naar blijvend succes.

Wij bieden als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig traject met een compleet programma dat door de opzet geschikt is voor makers in alle disciplines ( ook electronic music production, rap en music composition).

Of je nu al jarenlang muziekmaker bent, of net je eerste serieuze stappen zet op dit pad, als je de vrijheid die artistic research biedt aandurft, staat er geen maat op je groei. Spring met ons mee, jij bent welkom!

Dit is de praktijk

Ervaring is een kostbaar goed. Het Artist in Progress traject is dan ook niet "gebaseerd op de praktijk", maar is die praktijk!

We spelen geen schooltje, maar bieden volop de gelegenheid om ervaringen en inzichten op te doen die voor een artiest van onschatbare waarde zijn voor het vinden van zijn of haar eigen weg. 

Artistieke ontwikkeling = verbinding

Voor veel mensen, of ze nu aan het prille begin staan van een loopbaan in de muziek, of al jaren actief zijn in deze wereld,  blijkt het vaak moeilijk om geestverwanten te vinden. Tijdens dit traject, dat door sommigen als een  vooropleiding wordt ingezet, maar door anderen vaak weer veel meer als een persoonlijk, artistiek ontwikkelingstraject,  werk je met allemaal mensen die net als jij zich graag verder willen ontwikkelen en daar hard voor willen werken. Vind hier de start van je onmisbare netwerk!

 "Artist in Progress" programma uniek in NL.

Wij bieden al meer dan 10 jaar als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig deeltijdtraject aan, volledig gericht op artistieke ontwikkeling. 

Je hoeft geen specialist te zijn in een specifieke discipline, alle muziekmakers zijn welkom! Door het complete palet aan expertise dat we in huis hebben, wordt dit deeltijdtraject ook wel ingezet als vooropleiding in één van onderstaande disciplines: bas, drums, gitaar, songwriting, vocals, rap, electronic music production, toetsen en music composition. Zoek je het echter niet om weer "naar school te gaan", maar wil je je wel verder ontwikkelen, dan kan dit genrevrije programma zeker ook iets voor jou zijn!

Wegwijs in Electronic Music Production & Technology?

Veel musicproducers zijn autodidact en werken vaak alleen. Een waardevol, maar tijdrovend proces. Wil je meer inzicht in zaken als workflows, FX en sidechains, mixing en mastering, om jouw tracks op niveau te krijgen, of zoek je naar impulsen om je ideeën verder te ontwikkelen? We geloven in wederzijdse inspiratie. Come join the club...  Ons deeltijd Artist in Progress programma is genrevrij, dus alle stijlen zijn welkom!

Something to say?

Ambitie. Art. Ambacht. 

Voor een artiest onlosmakelijk verbonden begrippen. Heb jij wat te vertellen..? Ontdek hoe je jouw Art, jouw Ambitie en jouw Ambacht kunt verbinden op een manier die voldoening geeft, en jou daarmee een bron van inspiratie doet zijn voor de wereld om je heen.