Aanmelden

Over "toelaatbaar" en "toegelaten"

 

Dit moet me toch echt even van het hart (and for all you dreamers out there: Don't stop dreaming!! But don't be fooled!)

Een reactie op het schermen met slagingspercentages door vooropleidingen HBO muziek

We vinden het wel zo eerlijk om met betrekking tot dit onderwerp de nodige duidelijkheid te geven. Er wordt ons vaak gevraagd om slagingspercentages. Logisch, want het valt niet mee om op een kunstvakopleiding te worden toegelaten en dan voelt het soms misschien als een wilde gok om in een serieus vooropleidingstraject als ons Artist in Progress programma te investeren. Dergelijke getallen kunnen echter behoorlijk misleidend zijn. Deze getallen zijn namelijk om meerdere redenen niet goed te geven en dat doen we derhalve niet. We kunnen alleen iets zeggen over de mate waarin ons oordeel over het niveau van onze studenten gemiddeld overeenkomt met de beoordeling van toelatingscommissies als het gaat om de toelaatbaarheid van deze studenten. 

Toelaatbaar wil zeggen: "Ja, deze kandidaat achten wij op dit moment geschikt voor deelname aan het eerste jaar van de voltijdopleiding". 

Deze geschikt bevonden kandidaten worden door de toelatingscommissies op een plaatsingslijst gezet, waarbij ook weer een rangschikking wordt toegepast op niveau en kwaliteiten. Nadat alle kandidaten de revue gepasseerd zijn kiest elke opleiding vervolgens de hoogstgeplaatsten op deze lijsten, en daarvan zoveel als er plaatsen beschikbaar zijn. De overgebleven kandidaten vallen dan af, ondanks het feit dat ze toelaatbaar zijn.  

Opleidingen selecteren elk jaar opnieuw, daarbij uitgaand van het niveau van de lichting die zich dat jaar aandient. Dat niveau verschilt elk jaar, en is het ene jaar dus hoger dan het andere. Dit kan soms sterk fluctueren. Er zijn voorbeelden bekend van kandidaten die waren aangenomen, vervolgens echter door ziekte niet konden starten dat jaar, en het jaar erop niet eens meer door de selectierondes heen kwamen! 

Het grote aantal factoren dat zich buiten de invloedssfeer van een vooropleiding bevindt, maar ook een significante rol speelt in het hele toelatingsproces maakt het onmogelijk om een betrouwbare uitspraak over de slagingskans (lees: de kans om aangenomen te worden) van onze studenten te doen. 

Dit betekent dat de kwaliteit van een vooropleiding zich niet simpelweg uit laat drukken in slagingspercentages. We kunnen wel vaststellen dat onze visie op wat "toelaatbaar" inhoudt sedert 2007 consistent blijkt overeen te komen met wat de toelatingscommissies van de verschillende opleidingen van door ons opgeleide kandidaten vinden. Het door ons genoemde "slagingspercentage" heeft dan ook uitsluitend betrekking op dit laatste. 

Tenslotte moet nog worden gezegd dat we elk jaar weer een aantal studenten van de "buitencategorie" in onze gelederen hebben. Mensen die zeer getalenteerd zijn, en absoluut terecht aanspraak maken op een plekje in de muziekwereld, maar die vanwege de van de norm afwijkende manier waarop zij zich ontwikkelen niet goed "in te passen" zijn in de gangbare HBO opleidingsvormen zoals die thans worden aangeboden. De huidige selectiemethoden blijken voor deze mensen vaak niet geschikt. Dat beschouwen we echter niet zozeer als een "falen" of "niet goed genoeg zijn" van de student in kwestie, maar meer als een "mismatch" tussen de student en de betreffende opleiding. 

Op eigen kracht

Belangrijkste is echter dat we ervan overtuigd zijn dat kandidaten die over zowel talent, mentaliteit en organiserend vermogen beschikken nooit een kruiwagen nodig hebben, maar altijd op eigen kracht hun doelen kunnen bereiken. Voor die mensen willen en kunnen we heel veel betekenen en daar maken we ons inmiddels al meer dan 10 jaar hard voor! 

Emiel Scholsberg

Directeur-bestuurder Stichting BMEC

Artistic research als brug naar blijvend succes.

Wij bieden als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig traject met een compleet programma dat door de opzet geschikt is voor makers in alle disciplines ( ook electronic music production, rap en music composition).

Of je nu al jarenlang muziekmaker bent, of net je eerste serieuze stappen zet op dit pad, als je de vrijheid die artistic research biedt aandurft, staat er geen maat op je groei. Spring met ons mee, jij bent welkom!

Dit is de praktijk

Ervaring is een kostbaar goed. Het Artist in Progress traject is dan ook niet "gebaseerd op de praktijk", maar is die praktijk!

We spelen geen schooltje, maar bieden volop de gelegenheid om ervaringen en inzichten op te doen die voor een artiest van onschatbare waarde zijn voor het vinden van zijn of haar eigen weg. 

Artistieke ontwikkeling = verbinding

Voor veel mensen, of ze nu aan het prille begin staan van een loopbaan in de muziek, of al jaren actief zijn in deze wereld,  blijkt het vaak moeilijk om geestverwanten te vinden. Tijdens dit traject, dat door sommigen als een  vooropleiding wordt ingezet, maar door anderen vaak weer veel meer als een persoonlijk, artistiek ontwikkelingstraject,  werk je met allemaal mensen die net als jij zich graag verder willen ontwikkelen en daar hard voor willen werken. Vind hier de start van je onmisbare netwerk!

 "Artist in Progress" programma uniek in NL.

Wij bieden al meer dan 10 jaar als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarig deeltijdtraject aan, volledig gericht op artistieke ontwikkeling. 

Je hoeft geen specialist te zijn in een specifieke discipline, alle muziekmakers zijn welkom! Door het complete palet aan expertise dat we in huis hebben, wordt dit deeltijdtraject ook wel ingezet als vooropleiding in één van onderstaande disciplines: bas, drums, gitaar, songwriting, vocals, rap, electronic music production, toetsen en music composition. Zoek je het echter niet om weer "naar school te gaan", maar wil je je wel verder ontwikkelen, dan kan dit genrevrije programma zeker ook iets voor jou zijn!

Wegwijs in Electronic Music Production & Technology?

Veel musicproducers zijn autodidact en werken vaak alleen. Een waardevol, maar tijdrovend proces. Wil je meer inzicht in zaken als workflows, FX en sidechains, mixing en mastering, om jouw tracks op niveau te krijgen, of zoek je naar impulsen om je ideeën verder te ontwikkelen? We geloven in wederzijdse inspiratie. Come join the club...  Ons deeltijd Artist in Progress programma is genrevrij, dus alle stijlen zijn welkom!

Something to say?

Ambitie. Art. Ambacht. 

Voor een artiest onlosmakelijk verbonden begrippen. Heb jij wat te vertellen..? Ontdek hoe je jouw Art, jouw Ambitie en jouw Ambacht kunt verbinden op een manier die voldoening geeft, en jou daarmee een bron van inspiratie doet zijn voor de wereld om je heen.