Aanmelden

Help! Mijn kind wil de muziek in….!

 

Over een persoonlijk Art Career Consult - voor ouders én hun artistieke kroost

En zo staat ineens de meimaand weer voor de deur. De eerste zomerse dagen dienen zich reeds aan, maar ook het nagelbijten, tandenknarsen en aanverwante dwangmatigheden die verband houden met het Centraal Schriftelijk Eindexamen. De laatste horde die nog genomen moet worden, en dan…. Dan lonkt er een nieuw begin! De eerste stappen op weg naar de verwezenlijking van misschien wel een reeds jarenlang gekoesterde droom, of juist van een wens die wellicht min of meer toevalligerwijs op het pad verschenen is. Hoe dan ook, als het diploma eenmaal binnen is, ligt de wereld open! Perspectieven als “business manager”, “ICT-programmeur”, of “fysiotherapeut” laten weinig aan duidelijkheid te wensen over, de verwachtingen omtrent de studies en beroepsbeoefening kunnen verhoudingsgewijs goed getoetst worden alvorens aan een studie te beginnen. Hoe anders is dit echter als duidelijk is geworden dat zoon-, of dochterlief toch echt serieus een carrière in de muziekindustrie overweegt...

 

HelpKindMuziek.jpg

Een kind dat met hart en ziel iets onderneemt, wordt daarin over het algemeen door ouders aangemoedigd en ondersteund. Het belang van het kunnen combineren van passie en werk, van datgene kunnen doen waar je hart ligt, is een groot goed geworden in de huidige maatschappij. Dat is natuurlijk mooi, maar het impliceert tegelijkertijd dat zelfredzaamheid, mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen van cruciaal belang zijn. Wanneer je immers iets met hart en ziel doet, maakt dat je in meerdere opzichten kwetsbaar. Het is precies deze kwetsbaarheid die aan de ene kant een voorwaarde is voor artistieke ontwikkeling, maar aan de andere kant ook juist heel belemmerend kan werken. Het kan daarom heel waardevol zijn om je vooraf heel goed te oriënteren op een mogelijk te volgen weg in de verwezenlijking van deze droom. Dit maakt ook de kans kleiner op het "verspillen" van kostbare studiejaren aan een traject dat niet blijkt te passen.

Er is vaak, en geheel begrijpelijk, de nodige twijfel. Er rijzen vragen: “Ben ik wel goed genoeg?” Heb ik wel voldoende talent?” “Hoe moet ik nu precies beter worden?” "Hoe geraak je binnen in deze ogenschijnlijk gesloten wereld?” "Welke mogelijkheden zijn er zoal qua opleiding?" "Wat moet je allemaal kunnen en weten om ergens bij een beroepsopleiding zoals bijvoorbeeld de Fontys Rockacademie, of een conservatorium elders in het land aangenomen te worden?" "Hoe kun je je daar het beste op voorbereiden?” "Welke beroepsperspectieven zijn er?” Vragen en twijfels die voor iedereen die zich inmiddels een plek in de muziekindustrie verworven heeft in meer of mindere mate herkenbaar zijn. De antwoorden op deze vragen zijn vaak grotendeels op basis van “trial and error” verworven en daardoor sterk verbonden aan de persoonlijke levensloop van artiesten in kwestie. Dat laat zich helaas moeilijk vertalen naar “branchecijfers” en “beroepsperspectieven” zoals die voor veel andere professies wel te vinden zijn. Dit maakt dat hardnekkige vooroordelen over “de muziekwereld” te pas en te onpas de kop op blijven steken. Onzekerheid over inkomen, ongunstige arbeidsvoorwaarden, en uiteindelijk een zeer geringe kans op succes worden vaak genoemd, ook al heeft men dat vaak slechts van “horen zeggen”. Wat dat “succes” bovendien precies inhoudt, blijft doorgaans nauwelijks uitgesproken. Is een “succesvolle carrière" een kwantitatief of een kwalitatief gegeven (being “number one” versus “being the only one”)? En hoe kunnen die zich tot elkaar verhouden in een artistieke loopbaan? Nu laten voorgaande vragen zich niet eventjes in een artikeltje beantwoorden, maar is er gelukkig wel een eenvoudig antwoord te geven op deze simpele, praktische vraag:

“Waar kan ik over al deze dingen meer duidelijkheid vinden?"

Dat kan namelijk bij mij! Meld je samen aan voor een persoonlijk Art Career Consult

Dan maken we een afspraak en kunnen er zaken opgehelderd worden!

Warme groet,

Emiel Scholsberg

Vooropleiding Rockacademie een brug naar succes.

Wij bieden als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarige vooropleiding met een compleet programma voor alle disciplines ( ook electronic music production, rap en music composition), inclusief bandcoaching én CA training (solfège). Na meer dan 10 jaar zijn we niet alleen hofleverancier voor de Rockacademie maar leveren we daarnaast ook vele succesvolle studenten aan andere HBO muziekopleidingen.

Vooropleiding begint nooit te vroeg

Ervaring is een kostbaar goed. Je krijgt door de praktijkgerichte opzet van de vooropleiding volop de gelegenheid om de ervaring op te doen die voor een artiest van onschatbare waarde is voor het vinden van zijn of haar weg in de jungle die "muziekindustrie" heet. 

Vooropleiding bij BMEC opent deuren

Voor veel mensen die aan het prille begin staan van een loopbaan in de muziek, is het vaak moeilijk om geestverwanten te vinden. Tijdens deze vooropleiding werk je met allemaal mensen die net als jij graag verder willen komen en daar hard voor willen werken. Vind hier de start van je onmisbare netwerk!

Vooropleiding "Artist in Progress" uniek in NL.

Wij bieden al meer dan 10 jaar als enige in Nederland zowel een 1- als 2-jarige vooropleiding met een compleet programma voor alle disciplines: bas, drums, gitaar, songwriting, vocals, rap, electronic music production, toetsen en music composition. We werken genrevrij, dus alle stijlen zijn welkom!

Wegwijs in Electronic Music Production & Technology?

Veel musicproducers zijn autodidact. Een waardevol, maar tijdrovend proces. Wil je meer inzicht in zaken als workflows, FX en sidechains, mixing en mastering, om jouw tracks op niveau te krijgen? We werken graag met jou aan jouw muziek. Onze vooropleiding is genrevrij, dus alle stijlen zijn welkom!

The art of rhyme... Hone your skills!

Woordkunstenaars weet je welkom! In deze wereld, beheerst door social media, is het een steeds grotere uitdaging om tot je eigen, unieke sound te komen en daar publiek voor te vinden. Nederlandstalig, Engelstalig, no-matter-what-voor-talig, onze vooropleiding is gericht op het versterken van je artistieke statement. Heb jij wat te vertellen..?