Aanmelden

Muziek maken doe je samen...

Mensen de sterren van de hemel laten zingen?

Durf jij een inspirator te zijn?

Jouw passie voor muziek overdragen?

The world needs great teachers!!

Wat is jouw stijl?

You have a strong voice, and something to say?!?

Alles uit jezelf en anderen halen?

Wat sterk is uit innerlijke overtuiging, faalt nooit!


Music Education - Vooropleiding Docent Muziek

Fontys Academie voor Muziekeducatie (AME)

Heb jij een passie voor muziek? Je maakt zelf heel graag muziek en draagt deze passie bovendien graag over op mensen om je heen? Dan zou de Fontys voltijdopleiding tot muziekdocent heel goed iets voor jou kunnen zijn. Dat is een zware opleiding, maar zeer zeker de moeite waard. Er liggen namelijk veel kansen voor enthousiaste, creatieve docenten met frisse ideeën in de wereld van de muziekeducatie! Deze wereld begint steeds meer in beweging te komen. Fontys leidt haar studenten op tot professionals die zich niet alleen staande weten te houden te midden van alle veranderingen, maar bovendien door hun visie, vakmanschap en creativiteit ook zelf een stempel kunnen drukken op de vormgeving en ontwikkeling van het onderwijs.

Aansluiting op de voltijdopleiding

Een goede muziekdocent moet van vele markten thuis zijn. We spreken vaak van "de muzikale duizendpoot". De Fontys voltijdopleiding wordt door haar studenten over het algemeen vanaf de eerste dag dan ook als boeiend, dynamisch, maar ook zeer intensief ervaren. Om toch het maximale uit deze opleiding te halen, kan het raadzaam zijn om eerst bij BMEC de vooropleiding Music Education te volgen. Dit waarborgt een betere aansluiting tijdens het cruciale eerste studiejaar van de voltijdopleiding, omdat studenten dan al ervaring hebben kunnen opdoen met de werkwijze en gaten in hun kennis en/of vaardigheden tijdig hebben kunnen opvullen. Zo wordt de kans op studievertraging en zelfs voortijdig afbreken van de studie aanzienlijk verkleind.

Het programma

Tijdens dit programma maak je een jaar lang samen met een kleine groep gemotiveerde medestudenten wekelijks (op donderdagmiddag en -avond) kennis met een aantal kenmerkende aspecten van de voltijdopleiding, en wordt je bovendien goed voorbereid op de pittige toelatingsprocedure. De lessen vinden plaats in het gebouw van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, in de lesruimtes van de Academie voor Muziekeducatie. Een betere manier om kennis te maken met de opleiding die je ambieert is niet denkbaar! 

Je gaat met de volgende onderdelen aan de slag:

  • Didactiek (werken met groepen van verschillende samenstellingen)
  • Ontwikkeling m.b.t. persoonlijke visie, bewustwording
  • Creativiteit & docentschap
  • Vakinhoudelijke voorbereiding (vakkennis, theorie, musiceren)
  • Individueel en gezamenlijk musiceren (incl. auditiecoaching) 
  • Feedback geven en krijgen
  • Waar sta ik nu? (krijg helder beeld van jouw eigen niveau)

Fontys MusiCompany

Bovendien heb je als BMEC student de unieke gelegenheid om al te musiceren met de voltijdstudenten: je kunt gratis deelnemen aan het jaarlijks Fontys MusiCompany koorproject. Dit biedt je de kans om nog beter de sfeer van de opleiding te kunnen proeven, andere studenten te ontmoeten, docenten te leren kennen en natuurlijk vooral: muziek te maken!

 

Twee routes naar de vooropleiding Docent Muziek

Auditie gedaan, maar niet toegelaten: 

Stichting BMEC werkt nauw samen met Fontys. Als de Fontys toelatingscommissie je heeft afgewezen voor het jaar waarvoor je toelating deed, kan het zijn dat je het advies hebt gekregen om de vooropleiding bij BMEC te gaan doen. Als je dat advies hebt gekregen, hoef je geen intake meer bij ons te doen en kun je je, als jij dat wilt, direct inschrijven voor ons programma. Dan kun je in september toch aan de slag, en kun je je kansen aanzienlijk vergroten om het jaar erop alsnog toegelaten te worden! Neem in dat geval contact met ons op om de inschrijfprocedure te starten.

Nog geen auditie gedaan: 

Je maakt in dat geval een afspraak voor een intakesessie bij BMEC. Gedurende deze sessie nemen we een uur de tijd om samen met jou te kijken naar jouw motivatie en ambities, vormen we een zo helder mogelijk beeld van waar je staat in je muzikale ontwikkeling, testen we je muzikale gehoor en leren we elkaar meteen een beetje beter kennen. Na afloop van deze sessie hoor je direct of je aan de vooropleiding kunt deelnemen of niet. Mocht je nog niet op het gewenste niveau zijn voor de vooropleiding denken we ook met je mee over mogelijke oplossingen om dat op termijn alsnog te realiseren. 

 

Fontys Open Dagen 

Wil je meer weten? Bezoek ons tijdens een van de Fontys Open Dagen. We zijn altijd te vinden bij de Academie voor Muziekeducatie. Ons team staat je dan graag persoonlijk te woord! Je kunt dan ook meer informatie krijgen over toelatingseisen. 

Muziek kent geen (leef)tijd.

Er zal dan ook altijd behoefte zijn aan inspirerende, toegewijde muziekdocenten voor iedereen, van jong tot oud, van beginnend tot ervaren. Muziek, vanuit het hart gespeeld, is altijd goed, ongeacht genre, of niveau. Wil jij mensen inspireren en helpen om op die manier tot zelfexpressie te komen, om hun eigen creativiteit te (her)vinden?

Jong geleerd....

Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat muziek maken een zeer sterk positieve invloed op de ontwikkeling van jonge mensen heeft. Iedereen wordt er beter van! Wil jij daar jouw steentje aan bijdragen? 

Muziek kent geen (leef)tijd.

BMEC werkt geheel genrevrij. Er bestaat geen voorkeur voor licht of klassiek, musical of pop, jazz of rock, etc. Muziek is voor iedereen, van jong tot oud, dus dient het onderwijs daar ook ruimte voor te bieden. Alle muziek, vanuit het hart gespeeld, is in onze ogen altijd goed, ongeacht genre, stijl of niveau. Als de liefde er maar is! 

Muziek geeft kleur aan het leven.

Hoe kleurrijker, hoe beter! Wat je voorkeuren ook zijn, alle stijlen en genres zijn welkom! We nodigen je uit om vooral je kleurrijke zelf te zijn; je bent dan altijd een verrijking voor iedereen om je heen. 

Zelfvertrouwen, durven staan voor wie je bent!

BMEC biedt een veilige omgeving waarin je je eigen talenten kunt ontdekken en ontplooien. Jij mag er zijn, en je mag gehoord en gezien worden! Muziek, vanuit het hart gespeeld, is altijd goed, ongeacht genre, of niveau. Ontdek hier op welke manier jij die omgeving ook voor anderen kunt creëren!