Intakes vooropleiding Docent Muziek 2022 – 2023 begonnen

Momenteel zijn de intakes voor de vooropleiding Docent Muziek nog in volle gang. Je kunt je hier dus nog steeds voor aanmelden! Tijdens dit vooropleidingsprogramma van een heel cursusjaar bereiden de deelnemers zich voor op de voltijdstudie Docent Muziek aan de Fontys Academy of Arts. Ook iets voor jou? Je kunt je nog steeds aanmelden. […]

Vooropleiding Docent Muziek start op 2 September 2021

Een diepe buiging… Voor mensen die, gedreven door wat ze voor ogen hebben, aan een nieuw avontuur beginnen, niet wetend wat het ze brengen zal.  Aan een vooropleiding beginnen is niet zomaar iets. Vaak moet dit in combinatie met school, studie of werk, hetgeen de nodige discipline en wilskracht vergt. Daarbij komt nog dat de […]

Waar wil je naar zoeken?