Tijd voor nieuwe ideeën? Klaar met de zolderkamer?
Virtual tour Artist in Progress...
Inspire & get Inspired
Op zoek naar inspiratie?

Meld je hier aan voor een persoonlijke Art Career Consult sessie

En zo staat ineens de meimaand weer voor de deur. De eerste zomerse dagen dienen zich reeds aan, maar ook het nagelbijten, tandenknarsen en aanverwante dwangmatigheden die verband houden met het Centraal Schriftelijk Eindexamen. De laatste horde die nog genomen moet worden, en dan…. Dan lonkt er een nieuw begin! De eerste stappen op weg naar de verwezenlijking van misschien wel een reeds jarenlang gekoesterde droom, of juist van een wens die wellicht min of meer toevalligerwijs op het pad verschenen is. Hoe dan ook, als het diploma eenmaal binnen is, ligt de wereld open! Perspectieven als “business manager”, “ICT-programmeur”, of “fysiotherapeut” laten weinig aan duidelijkheid te wensen over, de verwachtingen omtrent de studies en beroepsbeoefening kunnen verhoudingsgewijs goed getoetst worden alvorens aan een studie te beginnen. Hoe anders is dit echter als duidelijk is geworden dat zoon-, of dochterlief toch echt serieus een carrière in de muziekindustrie overweegt…

Een kind dat met hart en ziel iets onderneemt, wordt daarin over het algemeen door ouders aangemoedigd en ondersteund. Het belang van het kunnen combineren van passie en werk, van datgene kunnen doen waar je hart ligt, is een groot goed geworden in de huidige maatschappij. Dat is natuurlijk mooi, maar het impliceert tegelijkertijd dat zelfredzaamheid, mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen van cruciaal belang zijn. Wanneer je immers iets met hart en ziel doet, maakt dat je in meerdere opzichten kwetsbaar. Het is precies deze kwetsbaarheid die aan de ene kant een voorwaarde is voor artistieke ontwikkeling, maar aan de andere kant ook juist heel belemmerend kan werken. Het kan daarom heel waardevol zijn om je vooraf heel goed te oriënteren op een mogelijk te volgen weg in de verwezenlijking van deze droom.

Er is dan vaak, en geheel begrijpelijk, de nodige twijfel. Er rijzen vragen: “Ben ik wel goed genoeg?” Heb ik wel voldoende talent?” “Hoe moet ik nu precies beter worden?” “Hoe geraak je binnen in deze ogenschijnlijk gesloten wereld?” “Welke mogelijkheden zijn er zoal qua opleiding?” “Wat moet je allemaal kunnen en weten om ergens bij een beroepsopleiding zoals bijvoorbeeld de Fontys Rockacademie, of een conservatorium elders in het land aangenomen te worden?” “Hoe kun je je daar het beste op voorbereiden?” “Welke beroepsperspectieven zijn er?” Dit zijn vragen en twijfels die voor iedereen die zich inmiddels een plek in de muziekindustrie verworven heeft in meer of mindere mate herkenbaar zijn. De antwoorden op deze vragen zijn vaak grotendeels op basis van “trial and error” verworven en daardoor sterk verbonden aan de persoonlijke levensloop van artiesten in kwestie. Dat laat zich helaas moeilijk vertalen naar “branchecijfers” en “beroepsperspectieven” zoals die voor veel andere professies wel te vinden zijn. Dit maakt dat hardnekkige vooroordelen over “de muziekwereld” te pas en te onpas de kop op blijven steken. Onzekerheid over inkomen, ongunstige arbeidsvoorwaarden, en uiteindelijk een zeer geringe kans op succes worden vaak genoemd, ook al heeft men dat vaak slechts van “horen zeggen”. Wat dat “succes” bovendien precies inhoudt, blijft doorgaans nauwelijks uitgesproken. Is een “succesvolle carrière” een kwantitatief of een kwalitatief gegeven (being “number one” versus “being the only one”)? En hoe kunnen die zich tot elkaar verhouden in een artistieke loopbaan? Nu laten voorgaande vragen zich niet eventjes in een artikeltje beantwoorden, maar is er gelukkig wel een eenvoudig antwoord te geven op deze simpele, praktische vraag:

“Waar kan ik over al deze dingen meer duidelijkheid vinden voor mijn kind?”

Adviesgesprek – Art Career Consult

Dat kan: bij Emiel Scholsberg*. Tijdens een persoonlijke sessie van 60 minuten is er volop de gelegenheid voor u en uw kind om vragen te stellen, muziek te laten horen en te spelen/zingen, en de wensen en verwachtingen omtrent een artistieke loopbaan te bespreken. Tijdens deze sessie wordt tevens het muzikale niveau in kaart gebracht, afgezet tegen de normen zoals die gehanteerd worden bij de verschillende HBO muziekopleidingen (nationaal en internationaal) . Aan de hand van wat er gespeeld, gezongen en besproken is, de ingevulde vragenlijst, en de uitkomst qua niveau, wordt vervolgens gezamenlijk besproken welke mogelijkheden er zijn. Na afloop van de sessie wordt een persoonlijk adviesrapport opgesteld, dat als ruggesteun gebruikt kan worden voor te ondernemen vervolgstappen, te benaderen mensen (denk bijvoorbeeld aan docenten), of te creëren dingen.

Dit rapport wordt binnen een week per email verstuurd. Het rapport is uiteraard strikt vertrouwelijk en wordt derhalve nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven.

We baseren ons daarbij op de volgende drie pijlers:

Ambitie en motivatie (wie ben je en wat beweegt je, waar kom je vandaan, waar wil je naartoe)
Art (wat creëer je, hoe creëer je, met wie creëer je, wat is jouw signatuur)
Ambacht (wat weet je, wat kun je)

 

*Emiel Scholsberg (MA) is professioneel componist/multi-instrumentalist/performing artist, en directeur van Stichting BMEC. Daarnaast doceert hij aan de Fontys Academy Music Education. Samen met een toegewijd team artiesten begeleidt hij sinds 2005 gemotiveerde talenten (beginnend en gevorderd) in de verwezenlijking van hun plannen, middels het BMEC Artist in Progress traject dat hij hiertoe heeft ontwikkeld.

Kosten: 149,95 (incl. btw)

Coming up next

Latest news

Waar wil je naar zoeken?