Tijd voor nieuwe ideeën? Klaar met de zolderkamer?
Virtual tour Artist in Progress...
Inspire & get Inspired
Op zoek naar inspiratie?

Brainport Music Experience Centre

In 2004 vestigde oprichter en roerganger van de huidige stichting BMEC, Emiel Scholsberg, zich met BMEC in Best, Noord Brabant. De letters BMEC stonden toen voor “Best Music Education Centre”, een naam met een vette knipoog naar de vestigingsplaatsnaam. In het dagelijks gebruik werd deze naam door de meeste mensen al snel simpelweg verbasterd naar het minder pretentieuze, veel praktischer “BMEC” (spreek uit: biemèk).

Begonnen met enkel gitaar-, en basgitaarlessen, groeide BMEC in de jaren die volgden uit tot een steeds grotere club en zag Scholsberg zich genoodzaakt tot viermaal toe te verhuizen van locatie. In 2007 begon BMEC als eerste in Nederland naast het reguliere muziekonderwijs ook vooropleidingstrajecten aan te bieden, gericht op opleidingen als de Fontys Rockacademie. In 2013, ten tijde van de laatste grote verhuizing naar het huidige pand onstonden er twee “afdelingen”: BMEC voor reguliere muzieklessen, en BMEC vooropleidingen. Gedurende die jaren van groei wist Scholsberg een team van gedreven, kundige en toegewijde mensen om zich heen te verzamelen met wie hij zijn visie steeds verder kon realiseren. Op 23 april 2013 werd de Stichting BMEC opgericht, om zo een werkbaarder beleidsstructuur aan te kunnen brengen in zijn flink gegroeide onderneming. Ook kregen de letters BMEC in het kader van de nieuwe ontwikkelingen een andere betekenis: Brainport Music Experience Centre.

Inmiddels heeft Scholsberg sinds zomer 2020 besloten zich uitsluitend nog te richten op de (voor)opleidingen. Daartoe verhuist BMEC andermaal, dit keer naar cultureel bolwerk Tilburg, om de krachten te kunnen verenigen met cultuurpodium Paradox, een organisatie met een missie die vrijwel overeenkomt met die van BMEC, en zich volledig te kunnen concentreren op de doorontwikkeling van het Artist in Progress concept. De officiële  vooropleiding Docent Muziek voor de Fontys Academy for Music Education wordt al sedert jaren door BMEC in Tilburg verzorgd, in intensieve samenwerking met FHK. 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Stichting BMEC is een officieel erkende onderwijsinstelling die als zodanig ook geregistreerd staat bij het CRKBO

De stichting BMEC bestaat momenteel uit twee takken:

 • Artis in Progress: Programma, volledig gericht op ontwikkeling en coaching van gevestigde artiesten en opkomend talent, afkomstig uit het hele land 
 • Vooropleiding Docent Muziek: Programma, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de innovatieve voltijdstudie aan de Fontys Academy of Music Education

De stichting is altijd een broedplaats gebleken voor nieuwe, creatieve ideeën en zo staan er ook voor de nabije toekomst weer een paar grote projecten op stapel waar op dit moment zorgvuldig aan gewerkt wordt. Daarover te zijner tijd meer! 

Waarom kiezen voor BMEC?

Door de jaren heen is er rondom BMEC een bijzondere community ontstaan van gedreven, getalenteerde, creatieve geesten die zelf vorm weten te geven aan hun artistieke bestaan.  BMEC biedt  namelijk een totaalconcept, waarbij de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van (aspirant) beroepsmusici onderdeel uitmaakt van een veel bredere ervaring, gebaseerd op de gedachte: “Let’s share music”.

BMEC is geen “muziekschool”… BMEC is veel meer dan dat! Het is een bijzondere gemeenschap van mensen die zich verbonden weten door 1 ding: een onvoorwaardelijke liefde voor muziek maken. Lid zijn van deze community maakt het mogelijk om je te ontwikkelen op allerlei gebieden.  Hieronder alvast een aantal waardevolle privileges:

  • Werken in een inspirerende setting, waarin beleving, toewijding, samen spelen, creëren en delen centraal staan.
  • Verzekerd zijn van een veilige omgeving, waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf durft te zijn.
  • Ontwikkeling vanuit een op “samen creëren” gebaseerde werkwijze, die daardoor direct verbonden is en blijft aan de praktijk van de hedendaagse popmuziek.
  • Studenten èn docenten werken samen. Allen delen hun bevindingen, voortkomend uit de artistic research projects die iedereen tijdens het jaar voor zichzelf opzet en uitvoert. Er is dus geen hierarchisch onderscheid tussen docenten en studenten. We zijn immers allemaal makers, de een heeft alleen al meer ervaring met de artistieke zoektocht dan de ander. Deze gedeelde ervaringen staan mede aan de basis van ieders ontwikkeling.
  • Intense leerervaringen, gegarandeerd door intensieve onderlinge samenwerking van de leden met professionele artiesten, producers, labels, programmeurs, etc. 
  • Alle faciliteiten zijn beschikbaar binnen het eigen netwerk van BMEC.
  • Kunst kenmerkt zich vaak door een pioniersrol, en doet niet aan gebaande paden. Leden van deze community schuwen het experiment niet en hebben het lef om hun eigen weg te gaan. Dat inspireert! 
  • Deelname aan programma’s die voortdurend in beweging zijn, met een scherp oog voor de actualiteit, een gezonde dosis zelfkritiek en gedreven door de wens het beste uit iedereen te halen.
  • Werken met een vakkundig en veelzijdig team van enthousiaste en inspirerende artiesten, coaches, producers en labels die hun ervaring en kennis met liefde delen.
  • Je wordt onderdeel van een community waarin jouw persoonlijke zoektocht (Artistic Research) leidend is. Je artistieke identiteit ontdekken en ontplooien, door te creëren en te leren van wat het is wat je maakt, en wat anderen om je heen maken, geeft heel veel voldoening.  
  • Je neemt deel aan een programma, ontwikkeld door een unieke organisatie: in heel de Benelux is BMEC de enige aanbieder van een genrevrij 1-, of 2-jarig traject dat niet alleen kan dienen als vooropleiding Rockacademie of voor overige HBO muziekopleidingen, maar ook voorbereidt op de daadwerkelijke dagelijkse praktijk in de muziekindustrie.

 

Aan de slag gaan bij BMEC resulteert dus altijd in het verleggen van je grenzen, stukje bij beetje, in jouw eigen tempo, op een manier die bij jou past.

Coming up next

Latest news

Waar wil je naar zoeken?